1. Strona internetowa firmy: EQ Music Sp. z o.o. , ul. Gajowa 78/39, 85-087 Bydgoszcz korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

4. Pliki cookies Administratora wykorzystywane są w następujących celach:

a) konfiguracja serwisu:

 • dostosowanie zawartości strony internetowej serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej serwisu
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

  b) uwierzytelnienie Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie:

  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu, dzięki której serwer może zapamiętywać wprowadzone dane na formularzach przypisane do danego Użytkownika w ramach sesji
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora

  c) realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności strony internetowej serwisu

  d) analiz i badań oraz audytu oglądalności

  • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartość

  e) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

  5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
  urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych danych czy informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

  6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu będzie możliwe, jednak w ograniczonym zakresie – nie będzie bowiem można korzystać z funkcji, które ze swej natury wymagają plików cookies.

  7. Zarządzanie plikami cookies:

  a) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Możliwe jest również zablokowanie cookies podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies pochodzących bezpośrednio od eqmusic.eu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Chrome – informacja o cookies
  Firefox – informacja o cookies
  Internet Explorer – informacja o cookies
  Safari – informacja o cookies

  Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:
  Android – informacja o cookies
  Blackberry – informacja o cookies
  iOS (Safari) – informacja o cookies
  Windows Phone – informacja o cookies

  b) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  8. Administrator będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszej polityce ochrony prywatności i cookie, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług Serwisu poprzez aktualizację polityki prywatności na stronie internetowej Administratora.

  Administrator danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych przez firmę EQ Music Sp. z o.o.

  1. Administratorem danych osobowych jest firma EQ Music Sp. z o.o. ul. Gajowa 78/39, 85-087 Bydgoszcz, NIP: 5543003695.

  2. Administrator dochowuje szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i danych użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) i gwarantuje wszystkim osobom logującym się, wypełniającym formularze kontaktowe i rejestrującym się w Serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej. Wszyscy użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w Serwisie.

  3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

  4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, oferowania i realizacji sprzedaży usług i/lub produktów, obsługi posprzedażowej, marketingu usług i/lub produktów.

  5. Z administratorem można skontaktować się poprzez e-mail: info@eqmusic.eu .

  6. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do realizacji zamówienia lub nie dłużej niż jest to określone prawem.

  7. Każdy z Użytkowników posiada prawo dostępu do danych osobowych, wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, żądanie w celu usunięcia danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.rodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Państwa dane osobowe są przetwarzane ponieważ została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo jest stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.